Savarin

recepce Savarin

SW modul RECEPCE zabezpečuje komplexně práci recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu klasické recepce od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů i skupin, práci s jejich účty až po vystavení účtu a uvolnění pokoje. Většina úkonů (rezervace, ubytování, zvýšení čtu, placení, ...) se provádí v grafických "štaflích", kde jsou v tabulce přehledně zobrazeny všechny pokoje. U každého pokoje je zobrazen stav pokoje (volný, rezervace, potvrzená rezervace, obsazený), typ, jméno hosta a informace o jeho účtu.

Rezervace pokojů je možná pro jednotlivé hosty i pro celé skupiny včetně možnosti tisku potvrzení a složení zálohy. Na základě přijatých rezervací pak můžete zjistit denní nájezd, informace o obsazenosti, přehledy dle cestovních kanceláří. Je podporována možnost "přebukování", "waitingu" i opravy již přijatých rezervací.

Obdobně jako pokoje lze rezervovat střediska a tím získat lepší přehled o konaných akcích na těchto střediscích.

Na základě přijaté rezervace, ale i bez ní, lze ubytovat hosta na pokoj, určit cenu ubytování a popř. dalších služeb (garáž, pes, ...), které jsou mu každý den připisovány na jeho účet. Cena za pobyt může ale být připsána na účet jednorázově a uhrazena již při ubytování. Služby čerpané v průběhu pobytu (bazén, kolo, ...) jsou ihned připisovány na účet. Všechny nebo jen vybrané položky účtu hosta lze uhradit různými druhy plateb nebo převést na účet jiného pokoje. U ubytovaných skupin lze vystavit účet za všechny pokoje zařazené do skupiny. Pro tisk účtu lze jméno hosta zaměnit jménem firmy. Z informací o ubytovaných hostech vychází různé statistiky (domovní kniha, ubytovaní hosté dne, ubytovaní cizinci, ...). Je možný i tisk přihlašovacích lístků cizinců. Pokud je definován systém převleků lůžek, lze řídit i úklid pokojů.

Provozujete-li směnárnu, je v Recepci obsažen modul, který předepsaným způsobem vede agendu spojenou se směnárenskou činností.

Prodej zboží i služeb je možný, mimo připisování na hotelový účet hosta, i přímo "přes pult" neubytovaným hostům. Existuje vazba do programu HRMTZ, která udržuje aktuální seznam prodávaného zboží a odečítá prodané zboží z příslušného skladu.

V části uzávěrek program vypisuje podklady pro zaúčtování, pro předávání služeb, hotovosti, sleduje statistické údaje pro potřeby vedení recepce a hotelu jako celku, včetně údajů pro statistické výkazy. Je zde zařazen i modul fakturací vázaný na hotelové účty a manažerský modul, který nabízí další statistiky a základní ekonomické informace o fungování hotelu dokáže zobrazit i ve formě grafů.

K evidenci stavu a pohybů pokladní hotovosti v recepci slouží modul Pokladna.

Mezi další možnosti patří možnost spolupráce se systémy dveřních zámků nebo napojení na telefonní ústřednu (pomocí SW SledujTU) s možností automatického připisování "protelefonované" částky na účet hosta. U vybraných typů ústředen je podporována obousměrná komunikace mezi ústřednou a programem Recepce .

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2024 | www.cominn.cz | www.savarin.cz