Savarin

formy prodeje, multilicenční slevy

Systém je modulární a s ohledem na to je tvorba ceny závislá na konfiguraci HRMTZ a HRKALKUL, počtu pokladen, pokojů v recepční části a způsobu komunikace s telefonní ústřednou. Cenovou nabídku Vám na požádání zašleme poštou, e-mailem nebo faxem na základě Vaší specifikace. Vaše požadavky můžete konkretizovat v "dotazech a objednávkách".

Kromě přímého prodeje lze individuálně dohodnout i splátkový prodej.

Upozorňujeme na možnost pronajmout si SW vybavení za podmínek, které jsou níže specifikovány. Touto cestou se Vám snažíme ulehčit rozjezd systému z hlediska financování. U klientů, kteří mají provozovnu v nájmu, znamená nájem programů eliminaci rizika, že zakoupený systém jim po ukončení nájmu zůstane nevyužitý.
U této varianty platí následující podmínky:

  • Měsíční nájem činí 4% z celkové ceny SW (z toho 2% je vlastní nájemné a 2% paušální platba za služby související s provozem SW, jako např. poradenská služba, servis po telefonu, pravidelné aktualizace, údržba SW ve stavu odpovídající změnám legislativy).
  • Před instalací vyžadujeme úhradu alespoň prvních tří nájmů. Další platby nájemného se provádí měsíčně.
  • Odkoupení programů, které máte v nájmu je samozřejmě možné. V takovém případě se cena SW snižuje následovně:
Doba užívání (pronájmu) Sleva
V prvním roce 1 - 20%
Ve druhém roce 20 - 40 %
Ve třetím roce 40 - 60 %
Ve čtvrtém roce 60 - 80 %
V pátém roce 80 - 100 %
Vždy poměrným způsobem dle trvání nájmu

Vlastní-li Vaše firma více zařízení, provozoven a objednáte-li více než jednu instalaci systému, budou Vám z ceny programů poskytnuty následující slevy:

Počet instalací Sleva
2. - 4. Instalace 25 %
5. - 10. Instalace 30 %
10. a další instalace 35 %

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2023 | www.cominn.cz | www.savarin.cz